Afrykański pomór świń – program bioasekuracji

BIOASEKURACJA to program utrzymania zdrowia zwierząt hodowlanych. Do podstawowych działań bioasekuracyjnych należy stosowanie dobrych praktyk produkcyjnych oraz mycie i dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych.

MYCIE I DEZYNFEKCJA są podstawowymi czynnikami profilaktycznymi ograniczającymi ilość patogennych drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, nie stwarzającego zagrożenia dla produkcyjności i dobrostanu zwierząt.

Czynności te są szczególnie istotne w celu osiągnięcia i utrzymanie obiektów o statusie wolnym od chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu oraz chorób podlegających obowiązkowi rejestracji, tak jak jest w przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Afrykański pomór świń jest wysoce zakaźną chorobą, wywoływaną przez wirus DNA z rodziny Asfaviridae. Skuteczne preparaty dezynfekujące stosowane w przypadku wystąpienia ASF, oparte są m.in. na podchlorynie sodu, substancjach utleniających, aldehydzie glutarowym oraz kwasie cytrynowym.

Ze względów profilaktycznych, bardzo istotne jest wdrożenie dla każdego obiektu programu bioasekuracji, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia chorób zwierząt hodowlanych.

Pobierz program bioasekuracji.