Mikrokapsuły

Nasze mikrokapsułki reprezentują nową klasę związków w grupie inteligentnych nośników substancji aktywnych. O praktycznym zastosowaniu mikrokapsułek decydują ich właściwości, takie jak, małe rozmiary, dzięki czemu mogą być wbudowane w różne materiały (preparaty dezynfekcyjne, papier, włóknina, plastik), możliwość wypełnienia ich różnymi substancjami biobójczymi oraz możliwość ich różnorodnej modyfikacji w zależności od specyficznych wymagań klienta. Mikrokapsułki to nowa generacja związków, które dzięki doskonałym właściwością z czasem zyskają szerokie zastosowanie w obszarze czystości.

Mikrokapsułymicrocapsules 1

  • wzrost aktywności biobójczej preparatów chemicznych
  • zwiększenie efektu myjącego detergentów
  • działanie biostatyczne różnych materiałów i powierzchni
  • wysoka specjalizacja
  • znikomy wpływ na środowisko naturalne