MULTIFUNKCJONALNE GEMINI SURFAKTANTY

Związki powierzchniowo czynne– surfaktanty – są jedną z najważniejszych grup związków chemicznych, mającą fundamentalne znaczenie w chemii gospodarczej, przemyśle, jak również w grupie high-tech, biologii molekularnej i nanomedycynie. Ogromne zużycie surfaktantów, przekraczające w skali globalnej dziesięć milionów ton rocznie, skłoniło nas do rozpoczęcia badania w kierunku nowych substancji powierzchniowo-czynnych, których zastosowanie umożliwia ograniczenie zużycia surfaktantów przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego efektu myjącego i biobójczego. Rezultatem naszych badań są multifunkcjonalne gemini surfactanty

Gemini surfactantykulki

  • doskonałe właściwości powierzchniowo czynne
  • znakomite właściwości emulgujące i dyspergujące
  • zwiększona skuteczność przeciwdrobnoustrojowa
  • nieograniczone możliwości modyfikacji
  • wysoki stopień hamowania korozji