Sprzęt techniczny

Artykuły BHP

Akcesoria do utrzymania higieny

Czyszczenie, mycie czy dezynfekcja są nieodłącznym elementem każdego procesu produkcyjnego a wielu przypadkach są wymagane przez obowiązujące normy.

Oferujemy sprzęt do mycia i dezynfekcji się m.in. szczotki, ściągaczki, zmiotki, wiadra, kije – uchwyty. Wszystkie akcesoria wykonane są z trwałych materiałów, odpornych na działanie środków chemicznych. Produkty mogą być znakowane kolorami co pozwala na identyfikację sprzętu i zapobiega np. przenoszeniu sprzętu z jednego pomieszczenia do drugiego a tym samym i przenoszenia drobnoustrojów.

Akcesoria do utrzymania higieny

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to wyposażenie przewidziane do noszenia przez użytkownika w celu jego ochrony przed zagrożeniem lub zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Środki ochrony indywidualnej powinny być odpowiednio dobrane do istniejącego zagrożenia w miejscu pracy oraz uwzględniać warunki na danym stanowisku pracy.

Oferujemy:

  • odzież ochronną: ubrania robocze, kombinezony, fartuchy
  • środki ochrony kończyn dolnych: buty, kalosze
  • środki ochrony kończyn górnych: rękawice ochronne
  • środki ochrony twarzy i oczu np.: okulary, gogle, przyłbice, maski
Środki ochrony indywidualnej

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami!
telefonicznie  61 816 60 34
mailowo naukowy@inter-iodex.eu
za pomocą formularza