Usługi

Ochrona środowiska pracy

uslugi_ochrona_srodowiskaWarunkiem niezbędnym, zapewniającym bezpieczeństwo w środowisku pracy jest ograniczenie populacji drobnoustrojów patogennych. Mikroorganizmy mogą wywierać szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób oraz dolegliwości pochodzenia zawodowego. Ograniczenie czynników stwarzające zagrożenie zawodowe można osiągnąć to można poprzez stosownie środków ochrony osobistej, jak również dezynfekcję powierzchni i powietrza za pomocą preparatów biobójczych, gwarantujących skuteczność działania przeciwdrobnoustrojowego oraz bezpieczeństwo stosowania. Analiza sanitarna środowiska pracy, wskazująca na rodzaj zanieczyszczeń mikrobiologicznych, umożliwia optymalny dobór preparatów dezynfekujących.

Właściwy dobór mikrobiocydów pozwala na skuteczną dekontaminację środowiska i zminimalizowanie ilości użytych środków chemicznych. Kluczowymi elementami procesu dekontaminacji, oprócz właściwego doboru preparatów biobójczych jest również ich odpowiednie zastosowanie poczynając od przygotowania strefy poddawanej dezynfekcji poprzez jej uprzednie oczyszczenie i wymycie, jak również przestrzeganie zalecanych stężeń preparatów i czasu ich działania, gwarantujących skuteczność dezynfekcji.

Inter-Iodex. od kilkunastu lat prowadzi działania związane z profilaktyką oraz zapewnieniem czystości fizycznej i mikrobiologicznej środowiska pracy. Zakres naszych działań jest zawsze dostosowany do specyficznych potrzeb danego zakładu obejmujący: dostawę środków chemicznych gwarantujących wysoki poziom higieny, zracjonalizowanie kosztów utrzymania czystości, standaryzację procesów mycia i dezynfekcji, przeprowadzenie wewnętrznych audytów sanitarnych, opracowanie profesjonalnych programów higienicznych oraz szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego stosowania środków chemicznych.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami!
telefonicznie  61 816 60 34
mailowo naukowy@inter-iodex.eu
za pomocą formularza