Usługi

Zamgławanie powietrza

zamglawianiePowietrze, mimo, że nie stanowi dobrego środowiska do namnażania się mikroorganizmów jest jednak dobrym ośrodkiem umożliwiającym przemieszczanie się drobnoustrojów. Drobnoustroje mogą swobodnie unosić się w powietrzu lub też mogą być związane z drobinami kurzu, pyłu itp. Zanieczyszczenia zawarte w powietrzu podlegają procesowi sedymentacji, w wyniku którego następuje osiadanie kurzu wraz z mikroorganizmami na urządzeniach i powierzchniach produkcyjnych.

Stopień zanieczyszczenia powietrza w halach produkcyjnych uzależniony jest od kilku czynników m.in.: od intensywności wykorzystania kilku czynników m.in.: od intensywności wykorzystania pomieszczeń, liczby pracujących osób i urządzeń, czy stosowanych surowców. Także niewłaściwe rozwiązania komunikacyjne czy brak śluz przed wejściem do hal produkcyjnych powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza. Duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia surowców i produktów mikroorganizmami znajdującymi się w powietrzu powoduje konieczność stałego monitorowania poziomu zanieczyszczeń oraz ich redukcji.

Chemiczna dezynfekcja powietrza jest metodą ograniczenia populacji drobnoustrojów w powietrzu za pomocą aerozolu preparatów dezynfekujących. Zaletami chemicznej metody dezynfekcji powietrza są przede wszystkim wysoka skuteczność biobójcza, dzięki zastosowaniu mikrobiocydów o szerokim spektrum aktywności biobójczej i wysoki poziom penetracji środowiska, a także niskie koszty techniczne i małe zużycie preparatu.

Zamgławianie pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych  jest niezbędnym etapem w procesie utrzymania higieny w obiektach produkcyjnych. Prowadzimy aerozolowanie za pomocą urządzeń do zamgławiania metodą niskotemperaturową lub wysokotemperaturową.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami!
telefonicznie  61 816 60 34
mailowo naukowy@inter-iodex.eu
za pomocą formularza