Doradztwo

Program sanitarny

Gwarancją uzyskania produktu o najwyższej jakości jest prowadzenie planowanych i kontrolowanych działań podczas całego procesu technologicznego, począwszy od pozyskania surowców i ich przetwarzaniu, a kończąc na magazynowaniu oraz dystrybucji.

Skuteczną kontrolę procesów utrzymania higieny można prowadzić tylko wtedy, gdy wszystkie czynności są znormalizowane i wykonywane zawsze w ten sam, ściśle określony sposób. Dlatego też, pierwszorzędną rolę w tworzeniu prawidłowo funkcjonującego systemu jakości odgrywa dobrze prowadzona dokumentacja, w której sprecyzowane są cele oraz wyznaczone środki do ich realizacji.

Bazując na wymaganiach stawianych przez HACCP, GMP, GHP oferujemy Państwu profesjonalne Programy Sanitarne stanowiące nieodłączną część Systemu Zarządzania Jakością. Oferowane przez nas Programy zdecydowanie usprawniają wykonywanie codziennych i okresowych zabiegów związanych z utrzymaniem wysokiego poziomu higieny w strefach produkcyjnych, jak i pozaprodukcyjnych.

Każdy Program Sanitarny zawiera trzy części:

  • wymogi higieniczno-sanitarne
  • szczegółowe instrukcje mycia i dezynfekcji
  • dokumentację

Czynności opisane w procedurach mycia i dezynfekcji wymagają odpowiedniego dokumentowania. Tego typu zapisy są dowodem na to, że Program Sanitarny jest wdrożony i realizowany. Ponadto precyzyjnie przygotowane procedury operacyjne umożliwią postepowanie z założonymi wytycznymi przez co minimalizuje się możliwość powstawania błędów i pomyłek.

Wszystkie Programy Sanitarne opracowujemy indywidualnie dla każdego zakładu, biorąc pod uwagę wymagania, wszelkie ustalenia oraz specyfikę branży.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami!
telefonicznie  61 816 60 34
mailowo naukowy@inter-iodex.eu
za pomocą formularza