Doradztwo

Szkolenia

Stając naprzeciw wymaganiom dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oferujemy profesjonalne, merytoryczne szkolenia z zakresu utrzymania higieny w zakładach produkcyjnych.

Prowadzone przez nas szkolenia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.

  • zasad mycia i dezynfekcji
  • zagrożeń mikrobiologicznych
  • higieny osobistej pracowników
  • zasad bezpiecznego postępowania z substancjami chemicznymi
  • środków ochrony osobistej

W trakcie szkoleń szczególny nacisk kładziemy na właściwe i racjonalne wykorzystanie środków chemicznych oraz zastosowanie odpowiednich technik mycia. Szkolenia Inter-Iodex dotyczące utrzymania wysokiego poziomu czystości fizycznej i mikrobiologicznej są odpowiednio dostosowywane do specyficznych warunków panujących w zakładzie, stąd też, program konkretnych szkoleń przygotowujemy wspólnie, tak aby ich tematyka i treść spełniały Państwa wymagania. Dodatkowo prowadzimy pokazy i praktyczne szkolenia z zakresu mycia i dezynfekcji nastawione na doskonalenie posiadanych i nabywanie nowych umiejętności.

Wszystkie przeprowadzone przez nas szkolenia są dokumentowane i potwierdzane imiennymi zaświadczeniami. Szkolenia Inter-Iodex są prowadzone przez doświadczonych i kompetentnych pracowników co gwarantuje, że osoby przez nas szkolone, wykazują się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higienicznych.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami!
telefonicznie  61 816 60 34
mailowo naukowy@inter-iodex.eu
za pomocą formularza