Doradztwo

Przegląd sanitarny

Przy podejmowaniu każdego przedsięwzięcia zawsze pojawia się pytanie „co należy zrobić?”. Takie pytanie pozwala na ustalenie stanu początkowego wraz z celami, które należy osiągnąć w wyznaczonym czasie, a odpowiedzią na nie jest przeprowadzenie wstępnego przeglądu sanitarnego. Przeprowadzenie przeglądu pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu higieny poprzez jak najlepsze dobranie preparatów chemicznych do rodzaju zanieczyszczeń występujących w zakładzie oraz dostosowanie odpowiednich technik mycia i dezynfekcji.

Przed rozpoczęciem współpracy proponujemy Państwu ocenę stanu higienicznego obszarów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych.

Standardowe czynności oceniające stan sanitarno-higieniczny zakładu, obejmują:

  • przegląd pomieszczeń oraz ich wyposażenia
  • rozpoznanie rodzaju i ilości zanieczyszczeń
  • przegląd używanego sprzętu produkcyjnego
  • przegląd urządzeń do mycia i dezynfekcji
  • określenie czasu, który może być wykorzystany do prowadzenia procesów higienicznych
  • określenie świadomości higienicznej personelu
  • omówienie problemowych zagadnień mikrobiologicznych występujących w zakładzie

Po przeprowadzeniu przeglądu i omówieniu raportu końcowego oferujemy Państwu pomoc w usunięciu wykrytych niezgodności poprzez dobór odpowiednich preparatów do mycia i dezynfekcji, przygotowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie technik mycia, czy przez przeprowadzenie dodatkowych szkoleń pracowników.

Wszystkie wyniki przeglądów sanitarnych oraz wynikających z nich ustaleń traktujemy jako poufne.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami!
telefonicznie  61 816 60 34
mailowo naukowy@inter-iodex.eu
za pomocą formularza