Branże

Przemysł farmaceutyczny

branza_5Zapewnienie bezpieczeństwa Klienta jest czynnikiem decydującym o dopuszczeniu wielu produktów do obrotu. Leki są tego najlepszym przykładem. Przed wprowadzeniem na rynek muszą spełniać kryteria akceptowalności, aby tak się stało cały proces produkcyjny musi przebiegać zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji, której ważnym elementem jest Dobra praktyka Higieniczna. GHP jest narzędziem utrzymania czystości i porządku oraz samokontroli zakładu pod względem higienicznym. Zabiegi czyszczenia i dezynfekcji muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi procedurami oraz obejmować wszystkie urządzenia. Zmniejszenie ilości drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu na powierzchniach nieożywionych (dezynfekcja) i ożywionych (antyseptyka) jest istotnym działaniem profilaktycznym w redukcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych i wraz z poprzedzającymi procesami mycia, stanowi nieodłączny czynnik utrzymania higieny w produkcji wyrobów farmaceutycznych.

Preparaty zalecane do utrzymania higieny w przemyśle farmaceutycznym:

URZĄDZENIA I SPRZĘT PRODUKCYJNY

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE / MYCIE W SYSTEMIE CIP

POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

DEZYNFEKCJA POWIETRZA

POMIESZCZENIA SOCJALNE I SANITARNE

WAGI I URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

HIGIENA PRACOWNIKÓW