Branże

Przemysł kosmetyczny

branza_4Przemysł kosmetyczny jest jedną z najszybciej rozwijających się branż. Ustawa o kosmetykach zobowiązuje producentów do wytwarzania wyrobów zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcji. Ważnym aspektem GMP jest Dobra Praktyka Higieniczna, której celem jest zapewnienie odpowiedniego stanu higienicznego na każdym etapie procesu produkcji co gwarantuje uzyskanie wyrobu spełniającego wcześniej ustalone wymagania.

Inter Iodex oferuje preparaty przeznaczone do utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń, jak również do higieny osobistej pracowników. Nasze środki są produkowane według własnych receptur dostosowanych do wymagań klientów .

Więcej na temat higieny w zakładach kosmetycznych.

Preparaty zalecane do utrzymania higieny w przemyśle kosmetycznym:

URZĄDZENIA I SPRZĘT PRODUKCYJNY

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE / MYCIE W SYSTEMIE CIP

POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

DEZYNFEKCJA POWIETRZA

POMIESZCZENIA SOCJALNE I SANITARNE

WAGI I URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

HIGIENA PRACOWNIKÓW