Branże

Zakłady owocowo-warzywne

warzywa_owocePreparaty zalecane do utrzymania higieny w zakładach owocowo-warzywnych:

URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

SPRZĘT PRODUKCYJNY I POMOCNICZY płuczki, sortowniki, rozdrabniacze, prasy, tanki magazynowe, kurki, zawory, złącza itp.)

TAŚMY TRANSPORTOWE

RUROCIĄGI

DROBNY SPRZĘT PRODUKCYJNY

OPAKOWANIA SZKLANE

DEZYNFEKCJA POWIETRZA

KRATKI ŚCIEKOWE

HIGIENA PRACOWNIKÓW