Branże

Zakłady garmażeryjne

garmazerkaPreparaty zalecane do utrzymania higieny w zakładach garmażeryjnych:

URZĄDZENIA I LINIE TECHNOLOGICZNE

PIECE, GRILLE, PIEKARNIKI, OKAPY

FORMY, BLACHY DO PIECZENIA

POWIERZCHNIE ROBOCZE, STOŁY, BLATY

DROBNY SPRZĘT PRODUKCYJNY

POMIESZCZENIA SANITARNE

WAGI I URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

KRATKI ŚCIEKOWE

ŚRODKI TRANSPORTU, POWIERZCHNIE ŁADUNKOWE, SAMOCHODY CHŁODNIE

HIGIENA PRACOWNIKÓW