Branże

Rolnictwo

branza_3Przemysłowa produkcja zwierzęca przynosi oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy zwierzęta przez cały cykl produkcyjny są zdrowe. Aby ograniczyć straty spowodowane chorobami zwierząt należy zapewnić im odpowiednie warunki chowu – dobrostanu. Warunki niezbędne do spełnienia wymogów dobrostanu zwierząt gospodarskich to min.: zapewnienie świeżej wody i paszy pokrywającej potrzeby zwierząt hodowlanych, zabezpieczenie optymalnych warunków środowiska hodowlanego oraz profilaktyka, której zadaniem jest zapobieganie występowaniu chorób w stadzie. Ważnym elementem utrzymania dobrego stanu zdrowotnego zwierząt i podwyższania ich produkcyjności są zabiegi czyszczenia mechanicznego, mycia zasadniczego oraz dezynfekcji.