Branże

Neutralizacja amoniaku, Osuszanie ściółki

iStock_000006361403MediumNieodłącznym elementem każdej produkcji drobiarskiej jest emisja zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych. Spośród zanieczyszczeń chemicznych, do najbardziej uciążliwych, zarówno dla ludzi jak i zwierząt, jak również dla środowiska naturalnego należy bez wątpienia amoniak. Głównym źródłem amoniaku, związanym z produkcją na fermach, jest bezpośrednia emisja z kurników oraz z miejsc składowania zużytej ściółki. Emisja amoniaku od 1000 niosek utrzymywanych w bateriach waha się na poziomie od 4,9 do 6,7 g/h, co daje w przeliczeniu od 42,9 do 58,7 kg NH3/ rok.

Globalna emisja amoniaku szacowana jest na około 62 mln ton rocznie, z czego połowa pochodzi ze źródeł rolniczych, głównie z produkcji zwierzęcej.W Polsce udział rolnictwa w emisji amoniaku, oszacowany przez Centrum Inwentaryzacji Emisji, wynosi około 97%, z czego za blisko 70% odpowiedzialna jest produkcja zwierzęca, głównie hodowle drobiu.

Zachęcamy do pobrania folderu „Lepsze życie z DEZAMMONIUM 300” zawierającym szczegółowe informacje na temat neutralizacji amoniaku.

logo dezammonium