Branże

Przemysł spożywczy

branza_1Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności to gwarancja, że produkty spożywcze są wolne od zagrożeń typu chemicznego, fizycznego a przede wszystkim biologicznego w tym mikrobiologicznego i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów, gdy są przygotowane i spożywane zgodnie z przeznaczeniem. Produkcja i przemysłowe przetwarzanie żywności związane jest z potencjalnie wysokim ryzykiem mikrobiologicznego skażenia wyrobów gotowych. W celu zminimalizowania tego zagrożenia wymagane jest utrzymywanie wysokiego poziomu czystości fizycznej i mikrobiologicznej. Produkty spożywcze, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, ze względu na swój zróżnicowany skład, są doskonałym podłożem do rozwoju drobnoustrojów. Mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych oraz stosowanie coraz to nowszych metod utrwalania, mogą w zasadniczy sposób ograniczyć wtórne zanieczyszczenia żywości. Działania te jednak nie są w stanie całkowicie zlikwidować problemów mikrobiologicznych pojawiających się przy produkcji żywności. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowych zasad higieny w produkcji żywności poprzez podejmowanie działań realizujących wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące zakładu produkcyjnego. Zapobieganie zagrożeniom mikrobiologicznym na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, wprowadzanie prawidłowych programów higieny dla pracowników pozwala zagwarantować dostarczenie konsumentom produktów spożywczych wysokiej jakości i bezpiecznych pod względem higienicznym.

Realizujemy każde zadanie związane z utrzymaniem czystości fizycznej i mikrobiologicznej w zakładach przetwórstwa spożywczego poprzez dostarczanie skutecznych i wydajnych preparatów chemicznych oraz niezbędnych narzędzi do utrzymania właściwej higieny środowiska pracy.

Oferujemy swoim Klientom to, co najlepsze.